Termeni și condiții

 

Comenzile plasate după data de 27 Decembrie vor fi livrate pe data de 6 Ianuarie 

Termen de livrare

Livrarea se face între 24 de ore și 14 zile

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.vinero.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Cumpărăturile de pe site-ul www.vinero.ro pot fi făcute doar de persoane ce au vârsta de peste 18 ani. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.vinero.ro este administrat de EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL cu sediul în Bulevardul Pipera nr 1 Ilfov, Romania înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J23/576/31/01.2022 , CUI RO 45554286,–

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor precum și orice alte modificări ale site-ului www.Vinero.ro fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a prevederilor.

ELEMENTE DEFINITORII

Terminologie:

Cumpărător – persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comercială EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL, având sediul social în Bucuresti Str. Vlahita Nr.4, Sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J23/576/31/01.2022 , CUI RO 45554286

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzator, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.

OBLIGAȚII CUMPĂRĂTOR

Pentru a putea cumpăra de pe siteul www.vinero.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.vinero.ro.

În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care Vânzătorul consideră că aceast obligație a fost încălcată, Vânzatorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

EXTINDERE OBLIGAȚII VÂNZĂTOR

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de Vânzător, fără anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

CESIONARE ȘI SUBCONTRACTARE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului www.vinero.ro incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.vinero.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală Cumpărătorul poate folosi adresa de mail comenzi@vinero.ro

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzatorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.

RASPUNDERE

Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.

Vânzatorul va fi raspunzator în cazul în care subcontractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

RETURNARE PRODUSE

În conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Vânzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În cazul în care Cumparatorul renunta la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adica în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, Cumparatorul nu are dreptul sa solicite rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL, pe cheltuiala exclusiva a Cumparatorului. Rambursarea pretului catre Cumparator nu se va face înainte de primirea produsului si confirmarea emisa de EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificarii în scris a EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL. Daca produsul returnat este deteriorat si nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea produsului.

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, Cumparatorul a luat la cunostinta faptul ca se supune legilor române ce guverneaza Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara între utilizator si EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL. În cazul unor eventuale conflicte între EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL si clientii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat în instanta competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGE APLICABILA – JURISDICTIE

Prezentul contract este redactat în limba româna si este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

  • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
  • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
  • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Vinero.ro ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Vinero.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Vinero.ro nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Vinero.ro  nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Vinero.ro.

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Vinero.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

VARSTA MINIMA PENTRU UTILIZARE

Prin continuarea folosirii website-ului Vinero.ro declar ca sunt major. In caz contrar voi înceta utilizarea site-ului si voi trimite o solicitare la adresa de e-mail din secțiunea contact a acestui site în vederea ștergerii datelor mele.

INFORMATII DETALIATE. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@vinero.ro

 

 

Super Promotii in Fiecare Zi

Vezi un Pret Bun?

CUMPARA ACUM!

Vinero.ro comercializeaza bauturi alcoolice Continuati cu website Vinero numai daca aveti varsta implinita de 18 ani si daca sunteti de acord cu politica noastra de cookies (consultati linkul Termeni si Conditii)