Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.vinero.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Cumpărăturile de pe site-ul www.vinero.ro pot fi făcute doar de persoane ce au vârsta de peste 18 ani. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.vinero.ro este administrat de SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL cu sediul in Strada Ion Minulescu 67 -93, București 031215, Romania înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/10978/2018, CUI RO 39692012,–

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor precum și orice alte modificări ale site-ului www.Vinero.ro fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a prevederilor.

ELEMENTE DEFINITORII

Terminologie:

Cumpărător – persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comercială SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL, având sediul social în Bucuresti Str. Vlahita Nr.4, Sector 3, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/10978/2018, CUI RO 39692012

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzator, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.

OBLIGAȚII CUMPĂRĂTOR

Pentru a putea cumpăra de pe siteul www.vinero.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.vinero.ro.

În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care Vânzătorul consideră că aceast obligație a fost încălcată, Vânzatorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

EXTINDERE OBLIGAȚII VÂNZĂTOR

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de Vânzător, fără anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

CESIONARE ȘI SUBCONTRACTARE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului www.vinero.ro incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.vinero.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală Cumpărătorul poate folosi adresa de mail comenzi@vinero.ro

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzatorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.

RASPUNDERE

Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.

Vânzatorul va fi raspunzator în cazul în care subcontractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

RETURNARE PRODUSE

În conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Vânzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În cazul în care Cumparatorul renunta la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adica în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, Cumparatorul nu are dreptul sa solicite rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL, pe cheltuiala exclusiva a Cumparatorului. Rambursarea pretului catre Cumparator nu se va face înainte de primirea produsului si confirmarea emisa de SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificarii în scris a SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL. Daca produsul returnat este deteriorat si nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea produsului.

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, Cumparatorul a luat la cunostinta faptul ca se supune legilor române ce guverneaza Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara între utilizator si SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SUPER DRINKS DISTRIBUTION SRL si clientii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat în instanta competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGE APLICABILA – JURISDICTIE

Prezentul contract este redactat în limba româna si este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

  • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
  • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
  • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Vinero.ro ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Vinero.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Vinero.ro nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Vinero.ro  nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Vinero.ro.

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Vinero.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

VARSTA MINIMA PENTRU UTILIZARE

Prin continuarea folosirii website-ului Vinero.ro declar ca sunt major. In caz contrar voi înceta utilizarea site-ului si voi trimite o solicitare la adresa de e-mail din secțiunea contact a acestui site în vederea ștergerii datelor mele.

INFORMATII DETALIATE. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@vinero.ro

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Tombola Samsung GALXY S20”

11Septembrie 2021  – 20 Decembrie  2021

 

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI:

1.1. Organizatorul campaniei promotionale SC Superdrinks Distribution SRL cu sediul în Bucuresti, Strada Ion Minulescu 67 -93 înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J J40/10978/2018 CUI:RO 39692012, atribut fiscal  RO, având contul RO29 BREL 0002 0029 9610 0100 deschis la Libra Bank , reprezentată prin Dan Baroiu, in calitate de Administratori

 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

2.1. Campania se va desfasura pe internet pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

3.1. Campania va incepe la data de 11 Septembrie 2021, ora 00:00 si se va desfasura pana la data de 20 Decembrie 2021, ora 23:59 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada”).

3.2 Perioada de înscriere va incepe pe data de 10 Septembrie  2021, ora 00:00 si va inceta pe data de 20 Decembrie 2021, ora 23:59.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cu varsta de 18 ani impliniti inainte de data inceperii Campaniei, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

4.2. La prezenta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor cu care lucreaza Organizatorul, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul/sotia) celor mentionati mai sus.

Participantul va participa la prezenta Campanie luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI :

5.1. Mecanism premii concurs:

5.1.1. Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie:

  • Sa cumpere produse in valoare totala de 500 RON ( TVA inclus) sau mai mult pe siteul vinero.ro in cursul unei comenzi. Orice comanda de peste 500 de RON ( TVA inclus) genereaza un numar de participare la concurs duoa ce a fost achitata. Comenzile mai mici de 500 RON nu se califica pentru aces concurs chiar daca totalul comenzilor plasate de catre un participat depaseste valoarea de 500 RON ( TVA inclus). Participantii pot sa plaseze multiple comenzi de peste 500 RON ( TVA inclus ) Fiecare comanda genereaza un numar diferit de participare.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE:

6.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:

  • Premiul : Una bucata telefon mobil Samsung GALAXY S20

6.2. Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 2800 RON. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

8.1.Tragerea la sorți va fi organizata pe data de Decembrie 21 2021, iar câștigatoru/castigatoarea  v-a fi anuntata pe loc .

8.2. Premiile vor fi acordate castigatorilor validati, in maxim 14 zile calendaristice de la validare.

8.3. Castigatorii trebuie sa comunfirme datele personale (prin intermediul prezentării cărții de identitate) in termen de 48 ore de la data in care au fost anuntati de castig. In caz contrar, acesta va fi invalidat.

8.4. Castigatorii vor fi contactati telefonic de 3 ori pe zi, 2 zile lucratoare din momentul desemnarii ca si castigatori. Daca acestia sau unul dintre acestia nu raspund/e, premiul va fi invalidat.

 

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:

  • Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile descrise in sectiunile 4, 5 si 7 ale Regulamentului. De asemenea, in momentul receptiei premiilor, Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaportul).
  • Contestatii: Contestatiile cu privire la tombola/concurs se pot face in 96 de ore de la data extragerii. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa info@vinero.ro si va cuprinde in mod obligatoriu:
  1. numele, domiciliul, date de identificare;
  2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Contestatiile se vor solutiona in termen de 96 de ore de la data primirii.

SECTIUNEA 9. INMANAREA PREMIILOR:

10.1. Premiul v-a fi inmanat castigatorului / castigatoarei  in termen de 10 zile de la organizare extragerii.

 

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:

11.1. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

11.2. Numele castigatorului  v-a fi publicate pe site-ul https://www.facebook.com/VINERAUX .

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII:

12.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate, care nu depind de Organizator, si care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei.

12.2. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa eventualele disfunctionalitati ale site-ului www.facebook.com .

12.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE:

13.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

13.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

13.3. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 13. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:

14.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001

14.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

14.3. Prin inscrierea in Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

14.4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

14.5. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Superdrinks Distribution SRL

14.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII:

15.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA:

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

16.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe https://www.facebook.com/VINERAUX/   in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

17.1. Regulamentul Campaniei Tombola/ Concurs este disponibil gratuit oricarui solicitant pe https://vinero.ro/termeni-si-conditii/

 

SECTIUNEA 17. DETALII LOGISTICE AL CAMPANIEI:

18.1. Regulamentul Campaniei Tombola Samsung GALXY S20este disponibil gratuit oricarui solicitant pe pagina https://vinero.ro/termeni-si-conditii/

18.2. Toate detaliile cu privire la programul orar si locatie pot fi consultate direct pe https://vinero.ro/termeni-si-conditii/

18.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face modificarile cu privire la programul si locatia in care se va desfasura Campania si de a le comunica pe pagina https://vinero.ro/termeni-si-conditii/   in cel mai scurt timp posibil.

Cumpara

In 30 de minute si primesti pana la 10% discount

vezi un pret bun, cumpara acum

Vinero.ro comercializeaza bauturi alcoolice Continuati cu website Vinero numai daca aveti varsta implinita de 18 ani si daca sunteti de acord cu politica noastra de cookies (consultati linkul Termeni si Conditii)