Politica de prelucrare a datelor personale

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de Cumpărător Vânzătorului, vor ramâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Cumpărătorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, Cumpărătorul are următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)

Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

Notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenele de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Prețurile prezentate pe siteul www.vinero.ro includ TVA19%

TERMENE SI PENALITATI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.

În cazul în care Vânzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucratoare.

RISCURI SI RESPONSABILITATI

  1. Livrare

Vânzatorul se obliga sa expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

În conditii normale termenul de livrare al produselor cumparate prin intermediul magazinului on-line www.vinero.ro se încadreaza în 3 zile  lucratoare din momentul confirmarii comenzii. În cazul în care Cumparatorul a optat pentru plata prin virament bancar si livrarea nu a fost efectuata in 3 zile ,Vânzatorul va returna suma în maxim 3 zile lucratoare în contul bancar al Cumparatorului, cu exceptia cazului în care Cumparatorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, acord ce va fi comunicat prin fax sau e-mail.

  1. Transport – Ambalare

În afara de cazul în care este agreat de Vânzator si Cumparator diferit, Vânzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile în momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vânzatorul colaboreaza, Cumparator si/sau reprezentantul acestuia.

Vânzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si transmiterea documentelor însotitoare. Vânzatorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzatorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.

RASPUNDERE

Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.

Vânzatorul va fi raspunzator în cazul în care subcontractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

RETURNARE PRODUSE

În conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Vânzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului. În cazul în care Cumparatorul renunta la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adica în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, Cumparatorul nu are dreptul sa solicite rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL, pe cheltuiala exclusiva a Cumparatorului. Rambursarea pretului catre Cumparator nu se va face înainte de primirea produsului si confirmarea emisa de EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificarii în scris a EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL Daca produsul returnat este deteriorat si nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea produsului.

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, Cumparatorul a luat la cunostinta faptul ca se supune legilor române ce guverneaza Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara între utilizator si EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL În cazul unor eventuale conflicte între EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL si clientii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat în instanta competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGE APLICABILA – JURISDICTIE

Prezentul contract este redactat în limba româna si este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI OPERARE A SITE-ULUI www.Vinero.ro

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul  www.vinero.ro , precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de www.vinero.ro  se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Prin Politica de confidențialitate, Vinero.ro dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de confidențialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

EURO DRINKS DISTRIBUTION SRL are  sediul în București, str. , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/576/31/01.2022 , CUI RO 45554286, capital social 1000 lei.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă̆ orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră̆) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă̆ că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Vinero.ro.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Vinero.ro se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

  • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
  • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
  • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Vinero.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Vinero.ro de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Vinero.ro colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Vinero.ro

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat in documentul menționat.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Vinero.ro poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

  • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
  • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
  • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Vinero.ro  ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Vinero.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Vinero.ro nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Vinero.ro nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Vinero.ro

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Vinero.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

VARSTA MINIMA PENTRU UTILIZARE

Prin continuarea folosirii website-ul Vinero.ro  declar ca sunt major. In caz contrar voi înceta utilizarea site-ului si voi trimite o solicitare la adresa de e-mail din secțiunea contact a acestui site în vederea ștergerii datelor mele.

INFORMATII DETALIATE. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, incluzând dreptul de a cere ca datele Dvs personals sa fie șterse definitiv di baza noastră de date ,vă rugăm să ne contactați prin e-mail la clienti@vinero.ro

 

VEZI UN PRET BUN?

CUMPARA ACUM

-

Vinero.ro comercializeaza bauturi alcoolice Continuati cu website Vinero numai daca aveti varsta implinita de 18 ani si daca sunteti de acord cu politica noastra de cookies (consultati linkul Termeni si Conditii)